Close
scenario's

De MRA-scenario’s verbeteren besluitvorming

Gesprek met Rijk van Ark

De overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bouwen aan een nieuwe strategische agenda voor de regio. Hierbij worden de MRA-scenario’s ingezet als hulpmiddel bij het nadenken over uitdagingen die de regio kan tegenkomen bij het realiseren van haar ambities.

Werken aan een nieuwe strategische agenda voor de regio

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA-partners werken vanuit een gedeelde visie aan een krachtige economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zij worden ondersteund door een klein, slagvaardig MRA Bureau waarin de platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit nauw met elkaar samenwerken. In 2019 werkt het MRA-bureau aan een nieuwe strategische agenda voor de regio. We spreken Rijk van Ark (directeur MRA-bureau) over de strategische agenda en de wijze waarop de MRA-scenario’s worden gebruikt.

Stimuleren van regionale samenwerking en draagvlak

Het opstellen van een strategische agenda is volgens Van Ark een complex traject. Het vergt een doordacht regionaal proces om met zoveel partijen in de MRA tot gedragen besluitvorming te komen. Hierbij is Van Ark zich terdege bewust van het feit dat besluiten democratisch voldoende gelegitimeerd moeten zijn. De verschillende partners in de Metropoolregio Amsterdam zullen met andere woorden de agenda inhoudelijk moeten bepalen en de ambities gezamenlijk moeten oppakken. Deze visie op regionale besluitvorming, bepaalt ook de wijze waarop Van Ark de MRA-scenario’s inzet.

Scenario’s gebruiken als toetsingskader

Hoewel de MRA-scenario’s prima inhoudelijk kunnen worden gebruikt om (vooraf) tot handelingsopties te komen, vindt Van Ark de toepassing achteraf het meest krachtig. Op het moment dat er op een zorgvuldige wijze inhoudelijke besluiten voor liggen, vormen de MRA-scenario’s krachtige toetsingskaders om te bepalen of de keuzes nog beter kunnen. Soms kunnen er kleine zaken worden aangepast in inhoud, timing of fasering, om de keuzes robuuster te maken in alle scenario’s. “De MRA-scenario’s vormen met andere woorden een belangrijk kader om te bepalen welke strategierisico’s er kleven aan voorliggende keuzes. Door deze strategierisico’s te begrijpen kan de toekomstvastheid van besluiten toenemen”. In het ontwikkeltraject van de nieuwe MRA agenda in 2019 is deze stap ook ingebouwd.

Kracht van triple helix perspectief

Het inzetten van de MRA-scenario’s bij het toetsen van besluiten wordt ook wel windtunneling genoemd. Er wordt gekeken of de voorgenomen keuzes passend zijn in ieder scenario. Bij deze toepassing vindt Van Ark de MRA-scenario’s relevant, niet alleen vanuit hun inhoudelijke kwaliteiten, maar ook omdat ze zijn opgesteld door het triple-helix verband van de Board. “Het feit dat naast de overheid ook kennisinstellingen en het bedrijfsleven zijn betrokken bij de ontwikkeling van de scenario’s, maakt hun relevantie als toetsingskader groter”.

Monitor voor verandering

Een laatste observatie die Van Ark maakt over het gebruik van de scenario’s, is hun kracht als monitor voor verandering. Hoewel er nu veel tijd en aandacht wordt besteed aan het opstellen van een strategische agenda, weten we dat de context waarin we succesvol willen zijn voortdurend verandert. “Het volgen van de scenario’s is relevant, omdat we op deze wijze in de gaten kunnen houden of er nieuwe risico’s opdoemen, of dat we eventueel moeten bijsturen. Het dashboard dat de Amsterdam Economic Board gebruikt (het Early Warning Systeem) is hierbij heel behulpzaam.”