Scenario: Global Giants

In het scenario Global Giants is de sturing top-down georganiseerd en Europa sterk verenigd. Dat betekent een wereld van grote multinationals, de global giants, die veel macht hebben. Marktdenken staat centraal, het sterke Europa richt zich vooral op economische groei. In dit scenario concurreren stadsregio’s sterk met elkaar.

Kernwoorden bij dit scenario:

  • Economische groei
  • Competitie
  • Efficiency
  • Gemak
  • Consumerende inwoners

Verenigd Europa, top down sturing

Globalisering 2.0

Het is 2040. De wereld is in rustiger geopolitiek vaarwater gekomen na een periode van onrust en dreigend protectionisme. Globalisering en vrijhandel staan centraal. Goederen, ideeën, kapitaal en talent bewegen zich vrij over landsgrenzen in een hypercompetitieve wereldeconomie. Schiphol barst haast uit haar voegen en ook de havens draaien op volle toeren. Meer dan ooit zijn landen door middel van handel en concurrentie om talent economisch met elkaar verbonden. Multilaterale organisaties, zoals de VN en de WHO, hebben een belangrijke rol en zorgen voor gunstige randvoorwaarden. Marktdenken, waarde voor aandeelhouders en economische groei staan centraal.

Sterke EU zet in op deregulering

Europa is sterk. Alleen door gezamenlijk op te trekken kan Europa een politieke en economische rol van betekenis spelen op wereldniveau. Er wordt volop samengewerkt. Er is overeenstemming over de interne markt en op diverse vlakken zijn regels en standaarden geharmoniseerd. Brussel laat nationale overheden relatief vrij, bijvoorbeeld op het vlak van belastingen, arbeidsmarkt en klimaat, en ziet toe op een (minimaal) level playing field. In menig Europees land is er een terugtrekkende beweging te zien vanuit de overheid. Mondiaal competitieve stadsregio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam, gaan onderling de concurrentie aan om bedrijven aan te trekken.

Technologische revolutie met winstoogmerk

Er is een hoog vertrouwen in de toekomst en bedrijven investeren sterk in de inzet van nieuwe technologie. De combinatie van geharmoniseerde internationale standaarden met vrijhandel zorgt voor een optimaal klimaat voor baanbrekende technologieën. De sprongen op het gebied van robotisering, kunstmatige intelligentie en machine learning, blockchain, nieuwe productietechnieken en hightech materialen zijn haast niet bij te benen. In de MRA is  zo’n beetje alles inmiddels door Internet of Things met elkaar verbonden. Data is het nieuwe goud, privacy een luxe. Als datahub speelt de MRA een belangrijke rol in Europa.

De technologische revolutie levert veel voordelen op voor gebruikers, maar heeft ook gevestigde businessmodellen, sectoren en waardeketens opgeschud: van de logistiek tot en met de zakelijke dienstverlening en financiële sector. Al deze innovatie staat in dienst van efficiëntie, snelheid en kostenreductie. Consumenten willen het nieuwste van het nieuwste, het liefst voor een zo laag mogelijk prijs. De maatschappelijke bijdrage en sociale impact die technologie kan leveren is voor bedrijven van ondergeschikt belang. Ondanks de voordelen en welvaart die technologie de MRA biedt, profiteert niet iedere inwoner hiervan in gelijke mate. Tweedelingen dreigen te ontstaan wat betreft toegang tot technologie en arbeidsmarktperspectieven.

‘Winner takes all’ bedrijven en regio’s

Grote, internationale, veelal technologische, bedrijven zijn sturender dan ooit. Zij weten het best internationaal talent en kapitaal naar zich toe te trekken en kunnen daardoor nog sneller innoveren en groeien. Startups in de MRA hebben in dit liberale klimaat weliswaar veel ruimte om te experimenteren, maar worden bij de eerste tekenen van succes opgekocht door de grote techreuzen. Het is ‘eten of gegeten worden’. Consumenten malen hier niet om, als zij maar een superieur product tegen een lage prijs krijgen. Overheden proberen het multinationale bedrijven naar de zin te maken en geven hen veel invloed. In Europa doet men dit succesvol, waardoor we nog steeds een economische rol van betekenis spelen. Wel ontstaan grote verschillen tussen armere en rijkere regio’s en tussen stad en platteland. Agglomeratievoordelen leiden grote bedrijven naar de Europese steden van betekenis. Door de sterke internationale connectiviteit en infrastructuur, de complete dienstensector in de regio en het bieden van aantrekkelijke vestigingsfactoren, is de MRA een populaire locatie voor (Europese) hoofdkantoren. Wel staat juist door het succes de leefbaarheid en de infrastructuur van de regio onder druk.

Een positieve businesscase

In het Global Giants scenario zijn het grote bedrijven die de dienst uitmaken. Deze bedrijven zijn doorgaans niet intrinsiek gemotiveerd om te investeren in transities op het vlak van bijvoorbeeld energie of circulariteit. In hun strijd om consument en talent, investeren deze ondernemingen echter wel in zaken met een positieve businesscase. Om transities te versnellen kunnen overheden ondernemingen helpen om de businesscase positief te maken. Hernieuwbare energie of circulaire grondstoffen verhogen bijvoorbeeld de leveringszekerheid en prijsstabiliteit en hebben daarom waarde voor ondernemingen. Een focus op milieu en klimaat kan de ondernemingen voordelen bieden bij de war on talent of bij het aanboren van nieuwe doelgroepen.

De vier scenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam

Het scenario Global Giants maakt deel uit van de MRA scenario’s.

Via deze link kom je bij het volledige artikel over de toekomstscenario’s. Of klik direct hieronder om ook de andere scenario’s te lezen.

Goed artikel?

Laat hier achter hoeveel sterren jij het waard vindt.

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]