Close
scenario's

Het meest extreme en schurende scenario biedt het meeste inzicht

Gesprek met Eric van der Kooij

 

Met de toenemende drukte in de stad, heeft de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam de MRA-scenario’s verdiept naar het aantal (binnenlandse en buitenlandse) bezoekers. De verdieping van de scenario’s is gebruikt om nieuwe strategische opties te ontwikkelen en bestaand beleid te toetsen in extreme situaties.

Werken aan Stad in Balans

Amsterdam groeit qua bezoekers, bewoners en ondernemers. Aan de ene kant biedt dat Amsterdam kansen en mogelijkheden. Ook internationaal. De toegenomen drukte leidt aan de andere kant ook tot overlast en spanningen. In sommige buurten staat de leefbaarheid onder druk. Daarom neemt de gemeente, met haar samenwerkingspartners maatregelen om de groei van de stad in goede banen te leiden. De balans tussen rust en drukte, tussen wonen, werken en recreëren en tussen profijt en hinder is een complex vraagstuk. Het programma Stad in Balans biedt een concreet plan van aanpak.

Scenario’s als toetsingskader voor extreme situaties

Teamleider Eric van der Kooij heeft sinds het begin van het programma Stad in Balans reeds met de MRA-scenario’s gewerkt. Van der Kooij is een kenner van scenarioplanning en ontwikkelde eerder een scenariogame om de gevolgen van economische volatiliteit op de stad te testen. Ook is hij projectleider voor een project in Mafraq – Jordanië, waarbij scenariodenken wordt ingezet om ruimtelijk en economisch beleid te ontwikkelen voor een regio die duizenden vluchtelingen uit Syrië herbergt.

"Scenarioplanning is vooral een sterk instrument om de randen van het speelveld te definiëren en om staand beleid te toetsen in meerdere extreme situaties."

Eric van der Kooij Teamleider Ruimtelijke Kwaliteit, Gemeente Amsterdam

Doorvertaling scenario’s naar bandbreedtes voor groei toerisme

Vanuit het programma Stad in Balans zijn de MRA-scenario’s doorvertaald naar de verschillende balansaspecten, waaronder de ontwikkeling van het aantal toeristen.

Bij de analyse zijn eerst de drijvende krachten in beeld gebracht die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het toerisme, zoals geopolitieke verhoudingen en de ontwikkeling van opkomende economieën. Vervolgens is doordacht hoe deze ontwikkelingen in ieder scenario uitpakken en wat dat betekent voor de ontwikkeling van het aantal en het type bezoekers dat naar Amsterdam komt.+Zie voor meer informatie de pdf ‘De Stand van de Balans

Volgens Van der Kooij is het belangrijk om de bandbreedtes te kennen waarbinnen de discussie over balans zich af zal spelen. Dit helpt om een realistisch beeld te krijgen bij de omvang van de problematiek. Daarnaast zijn de scenario’s vooral krachtig om een gesprek te voeren. Een discussie over bijvoorbeeld het scenario dat de meeste frictiepunten opwerpt, leidt vaak tot goede inzichten en relevante handelingsopties. Zo gebruikt Van der Kooij het scenario “Global Giants” – dat uitgaat van de meeste groei van bezoekers – regelmatig om de druk op de stad in haar ultieme consequenties te doordenken met groepen stakeholders.

Meest schurende scenario beeldend neerzetten

Van der Kooij heeft veel ervaring met het voeren van een strategisch gesprek aan de hand van scenario’s. Een belangrijk aandachtspunt is om de scenario’s zo beeldend mogelijk neer te zetten. Recent heeft Van der Kooij bijvoorbeeld foto’s en schetsen gemaakt van hoe plekken in de stad eruit kunnen zien in het meest schurende scenario. Door een beeld te krijgen van de situatie in het centrum, binnen de ring en buiten de ring, kun je betrokkenen de ultieme consequentie van een scenario beter laten doorleven. Hierdoor zijn ze beter in staat beleid te ontwikkelen en toetsen.

Scenario’s levend houden

Van der Kooij vindt het belangrijk om de scenario’s te blijven gebruiken. Per onderwerp kan een ander scenario uit de set worden uitgelicht. Om de scenario’s levend te houden gebruikt Van der Kooij vaak actuele casuïstiek (hypothesen, voorgenomen besluiten, en dergelijke) en test hij deze in de scenario’s. “Keer op keer blijkt dat de MRA-scenario’s veel zeggingskracht hebben, ook op onderwerpen die nog niet eerder waren voorzien.”