Close

MRA-monitor: Hoe duurzaam en toekomstbestendig is de metropool?

De Metropool Amsterdam (MRA) wil een internationale economische topregio zijn, die een hoge leefkwaliteit kent en zowel toekomstbestendig als evenwichtig is. Hoe staan de 31 gemeenten in de regio ervoor bij het realiseren van die ambities? De MRA-monitor brengt de staat van de regio in beeld vanuit acht thema’s: demografie, woningmarkt, welzijn en welvaart, leefkwaliteit, economie, arbeidsmarkt, energie en mobiliteit. 

Leestijd: 4 minuten

De Amsterdamse metropool is een welvarende regio, aantrekkelijk voor veel mensen en bedrijven. De MRA groeit dan ook, zowel in aantal inwoners, als in werkgelegenheid en welvaart. De woningmarkt is echter in toenemende mate een bepalende factor in de verschillen in welvaart en welzijn.

Jongeren hebben in toenemende mate te maken met onzekerheden in werk- en woonsituatie. Dit belemmert hun vervolgstappen in het leven en legt daarmee een schaduw over de toekomst. De energietransitie vergt op veel terreinen een grote inspanning. Die is gestart in de MRA, maar heeft nog een lange weg te gaan. 

De MRA-monitor geeft antwoord op vragen als: Hoe verplaatsen inwoners van de Metropoolregio zich en zijn de voorzieningen in de regio goed bereikbaar ? Wat is het energieverbruik in de MRA en hoe veerkrachtig is de regionale economie? Zijn welvaart en welzijn evenredig verdeeld en hoe staat het met de leefbaarheid op lokaal niveau?  

Bekijk de interactieve MRA-monitor van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. 

Bekijk de MRA-monitor

Brede welvaart

De MRA-monitor onderzoekt welvaart op meer en andere manieren dan uitsluitend op basis van traditionele indicatoren, zoals het Bruto Nationaal Product. Het gaat daarbij niet alleen om materiële welvaart, maar ook over het welzijn van mensen, dus over gezondheid, toegang tot onderwijs, milieu, leefomgeving, sociale cohesie, ontplooiing en veiligheid. 

De afdeling OIS heeft deze monitor in opdracht van de MRA ontwikkeld – samen met onder meer Amsterdam Economic Board – en zal deze regelmatig actualiseren. De MRA Agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige metropool, de inhoudelijke basis van de samenwerking van gemeenten in de regio, is het vertrekpunt van het onderzoek.