Scenario: Local for Local

In het scenario Local for Local hebben een uiteenvallend Europa en een sterke bottom-up maatschappij geleid tot een verdeelde wereld waarin ‘oude’ instituties, zoals overheden en grote bedrijven hebben afgedaan bij burgers, die zelf meer organiseren en een duurzame, meer lokaal georiënteerde economie vormgeven.

Kernwoorden bij dit scenario:

  • Lokale toegevoegde waarde
  • Duurzaamheid
  • Zelfvoorzienendheid
  • Ondernemende/participerende inwoners

Verdeeld Europa, bottom up sturing

Achterstand door onenigheid

Het is 2040. Het heeft gerommeld in de wereld. Handelsoorlogen en andere conflicten hebben de wereldhandel doen krimpen. Europa is het niet eens geworden over hoe het verder moet en van stilstand kwam achteruitgang. Onenigheid tussen landen, uitgespeeld tegen elkaar door allerlei andere handelsblokken, heeft de EU doen eroderen. De verdeeldheid zorgt ervoor dat Brusselse instituties zijn uitgekleed en aan macht hebben verloren. Onenigheid en protectionisme op het continent hebben grote Europese bedrijven tot een bijrol op het wereldtoneel gedwongen. Vooral op het vlak van digitalisering en robotisering is een achterstand opgelopen ten opzichte van de rest van de wereld. Al die verschillen in nationale regels en standaarden zorgen ervoor dat Europa geen prioriteit geniet bij de grote techbedrijven, wat implementatie van hun nieuwste innovaties vertraagt, en talent noopt tot vertrek, ook uit creatieve en innovatieve regio zoals de MRA. Economisch staat Europa inmiddels in het rechterrijtje en trekt de MRA daarin mee.

Meer aandacht voor menselijke maat, inclusiviteit, duurzaamheid en lokaliteit

Crises na crises en ontslagronde na ontslagronde hebben het vertrouwen van burgers in de politiek en in grote bedrijven geschaad. Burgers voelen dat ze niet meer van ze op aan kunnen. Daarnaast vinden ze dat traditionele, top-down partijen te weinig actie ondernemen tegen klimaatverandering en weinig doen met de waarden die nu belangrijker worden gevonden. Burgers hebben en vragen om meer aandacht voor de lange termijn, voor inclusiviteit, zorg voor elkaar en de planeet, voor zingeving, ontplooiing en maatschappelijke bijdrage, voor co-creatie en de ‘menselijke maat’. Grote multinationals en traditionele instituties, van overheden tot banken, hebben een kleinere rol toegedicht gekregen. Of ze zijn door protectionisme in gewicht afgenomen — zoals Schiphol die haar internationale hubfunctie is kwijtgeraakt. Burgers zijn meer zelf gaan organiseren en dit heeft geleid tot een meer gedecentraliseerde en kleinschalige, lokaal-georiënteerde economie in de MRA. Innovatieve MKB-bedrijven, flexibele startups en sociale ondernemingen vormen de spil daarvan, veelal in lokale of regionale netwerken, waarin open en sociale innovatie het uitgangspunt is en waarbij kennisinstellingen en burgers nauw worden betrokken. De MRA blinkt uit in lokaal en duurzaam ondernemerschap, waarbij goede ideeën snel op crowdfunding of andere alternatieve financiering kunnen rekenen.

Technologie dient de mens, niet andersom

Lokaal en nationaal georiënteerde netwerken van burgers en van bedrijven maken steeds meer de dienst uit in de MRA. Technologieën zoals blockchain en 3D- en 4D-printen faciliteren deze nieuwe, lokaal georiënteerde (netwerk)economie. Dit zorgt ook voor meer spreiding van economische activiteiten en zwaartepunten binnen de regio, van Heemskerk tot en met Lelystad. De traditionele mainports spelen een beperktere of andere rol in de regionale economie. Zo heeft de Amsterdamse haven zich opnieuw moeten uitvinden tot een grondstoffenrotonde. Alhoewel nieuwe technologieën zorgen voor herindustrialisatie op kleinere schaal, maken protectionisme en verschillen in regelgeving grootschalige arbeidssubstitutie moeilijk. Daarnaast heeft er een kritische, ethische maatschappelijke discussie over de invloed van technologie plaatsgevonden. Technologie wordt vooral als ondersteunend aan arbeid en de mens gezien, niet per se altijd als substituut, en dient bovendien vooral maatschappelijke en economische kloven niet te doen groeien. Van een technologische kloof in de MRA is daarom nauwelijks sprake. Creativiteit en ondernemerschap zijn op de arbeidsmarkt nu belangrijker dan ooit.

Lokale allianties jagen zelfvoorzienendheid en duurzaamheid na

Zelfvoorzienendheid is bij menig burger, maar ook bij bedrijven het leidende principe. Dat is het gevolg van zowel de toegenomen aandacht voor klimaat en duurzaamheid als de gekrompen wereldhandel, die de leveringszekerheid van energie en grondstoffen in het geding bracht. Op lokaal niveau willen burgers en bedrijven samen hun duurzame energie organiseren. Een wirwar aan lokale initiatieven is ontstaan. Zowel online als fysieke initiatieven ondersteunen een levendige deel- en ruileconomie. Circulair grondstoffengebruik wordt door consumenten, bedrijven en overheden omarmd, maar de lokale en regionale economische focus maakt het sluiten van kringlopen op het juiste niveau een uitdaging. Om de transities te versnellen liggen er in het Local for Local scenario bijvoorbeeld kansen om de schaal van initiatieven te vergroten en hierdoor meer impact te maken.

De vier scenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam

Het scenario Local for Local maakt deel uit van de MRA scenario’s.

Via deze link kom je bij het volledige artikel over de toekomstscenario’s. Of klik direct hieronder om ook de andere scenario’s te lezen.

Goed artikel?

Laat hier achter hoeveel sterren jij het waard vindt.

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]