Close

Over ons

Insights biedt achtergronden en inzichten over de route naar de slimme, groene en gezonde toekomst van de metropool Amsterdam en is een website van de Amsterdam Economic Board.

De Amsterdam Economic Board (afgekort: Board) verbindt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropoolregio Amsterdam om samen te werken aan grootstedelijke uitdagingen die bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst. Om dit effectief te kunnen doen is kennis over trends, nieuwe ontwikkelingen en impact van initiatieven die de Board oppakt samen met partners van groot belang.
Op Insights richten we ons daarom op achtergronden bij het werk van de Board. We hebben het over de drie maatschappelijke transities die leidend zijn voor de uitdagingen waar we aan werken – circulair, energie (inclusief mobiliteit) en digitaal. Ook werken we met toekomstscenario’s voor de regio in 2040, wat we daar allemaal mee doen laten we op Insights zien. En we verkennen interessante economische theorieën zoals de donuteconomie en bekijken de rol van living labs. Deze inzichten die we hier bieden helpen bij het beter begrijpen van trends en ontwikkelingen en het maken van goed onderbouwde keuzes in de grootstedelijke uitdagingen waar de Board zich op richt.

Wie we zijn

Contact