Scenario’s

Om de impact van de veranderende wereld op de economie van de Metropoolregio Amsterdam te duiden, werken we met toekomstscenario’s. Vier krachtige scenario’s laten zien hoe de toekomst van de regio er in 2040 uit zou kunnen zien.

Wat als de regio slim, groen en gezond is in 2040? Waar zou ze dan nu op moeten inzetten? De MRA-scenario’s zijn geen voorspellingen of wensbeelden van de toekomst, maar een voorstelling, een mogelijkheid hoe de toekomst eruit kan zien. De scenario’s zijn een uitermate geschikt hulpmiddel om na te denken over robuust (op alle scenario’s toegerust) toekomstbeleid en voor verdieping van concrete beleidsthema’s die spelen bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Board Insights ontsluit kennis, achtergronden en inzichten over de MRA scenario’s en de concrete toepassingen hiervan in de praktijk.

Lees hier het volledige artikel over toekomstscenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam in 2040.