Close

Dossier: Scenario’s

Om de impact van de veranderende wereld op de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te duiden, werken we met toekomstscenario’s. Voor de regio hebben we onze eigen scenario’s ontwikkeld en onlangs geüpdatet naar aanleiding van de coronacrisis. Daarnaast bekijken we regelmatig scenario’s die anderen ontwikkelen en delen we inzichten daaruit op onze Insights website.

MRA-scenario’s

Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben we vier krachtige scenario’s die laten zien hoe de toekomst van de regio er in 2040 uit zou kunnen zien.

Wat als de regio slim, groen en gezond is in 2040? Waar moeten we dan nu op inzetten? De MRA-scenario’s zijn geen voorspellingen of wensbeelden van de toekomst, maar een voorstelling, een mogelijkheid hoe de toekomst eruit kan zien. De scenario’s zijn een uitermate geschikt hulpmiddel om na te denken over robuust (op alle scenario’s toegerust) toekomstbeleid en voor verdieping van concrete beleidsthema’s die spelen bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Board Insights ontsluit kennis, achtergronden en inzichten over de MRA scenario’s en de concrete toepassingen hiervan in de praktijk.

Assenkruis gebaseerd op de economie en op Europese samenwerking

Het assenkruis van de MRA-scenario’s: verticaal de as verenigd/verdeeld Europa en horizontaal de as top down/bottom up.

Na onderzoek kwamen we erop uit dat twee thema’s zeer bepalend zijn voor de internationaal georiënteerde economie van de Metropool Amsterdam. Het eerste thema, op de verticale as, is of Europa steeds meer verenigd raakt, of juist verdeeld. Het tweede thema kijkt naar de organisatie van de economie, op de horizontale as: is de economie top down georganiseerd, op basis van marktwerking en veel macht voor grote bedrijven, of bottom up, met aandacht voor maatschappij en duurzaamheid en initiatieven van inwoners, stad en regio? Deze thema’s hebben we uitgezet in een assenkruis, zoals je hierboven ziet. De vier combinaties van thema’s die je dan krijgt, vormen elk een extreem scenario voor 2040. Een voorstelling van hoe de wereld er dan, in extremis, uit zou kunnen zien.

Vier scenario’s voor de regio in 2040

We komen dan tot de volgende vier scenario’s, klik op de link om het scenario te bekijken:

Future Labs door de Board: werken met scenario’s

Een van de instrumenten die de Board inzet om de ambities voor de regio op een bepaald onderdeel te onderzoeken zijn Future Labs: met een aantal experts en creatieve denkers analyseren we samen een onderwerp. De MRA-scenario’s zijn daar vaak een tool bij.

Visualisatie van de Board scenario-methode

De methode gaat als volgt: op basis van de vier MRA-scenario’s voor 2040 kijken we naar een bepaald onderwerp of een bepaalde ambitie. Voor de Board is altijd de context dat we werken aan een slimme, groene en gezonde Amsterdamse Metropool. Met dat als randvoorwaarde in ons achterhoofd bekijken we het onderwerp in elk van de vier extreme 2040-scenario’s. We stellen per scenario de vraag: als de toekomst er in 2040 zo uit ziet als in dit scenario, wat zijn dan maatregelen die we nú moeten nemen om daar goed op voorbereid te zijn?

Op zoek naar no-regretmaatregelen

Zo krijg je per scenario een setje maatregelen die je nu zou moeten nemen. Je ziet dan vaak dat er overlap zit tussen die maatregelen. Een maatregel die op basis van elk scenario voorkomt is een zogenaamde ‘no-regret-maatregel’ die je sowieso zou moeten nemen. Andere maatregelen kun je paraat hebben als de toekomst meer in de richting van één van de vier scenario’s beweegt.
Zo is de Brexit een signaal van een minder verenigd Europa, en merkten we door de coronacrisis dat we opeens een stuk dichter bij het Local for Local-scenario terechtkwamen, met weinig reizen en veel behoefte aan sterke lokale voorzieningen.

Lees hier het volledige artikel dat inzicht geeft in de toekomstscenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam in 2040.

Lees alle artikelen over scenario's

Uitgelichte onderwerpen