Close

Wie we zijn

De redactie van Insights wordt gevormd door het strategieteam van Amsterdam Economic Board, en bestaat uit:

Antonio Carretero

Annelies van der Stoep

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen van andere medewerkers van Amsterdam Economic Board en externe auteurs.