Close

Wie we zijn

De redactie van Insights wordt gevormd door het strategieteam van de Amsterdam Economic Board, en bestaat uit:

Antonio Carretero

Annelies van der Stoep

Mirko van Vliet

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen van andere medewerkers van de Amsterdam Economic Board.

Annelies van der Stoep, Antonio Carretero, Mirko van Vliet en Audrie van Veen