Wie we zijn

De redactie van Insights wordt gevormd door het strategieteam van de Amsterdam Economic Board, en bestaat uit:

Antonio Carretero

Audrie van Veen

Annelies van der Stoep

Mirko van Vliet

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen van andere medewerkers van de Amsterdam Economic Board.