Wie zijn we

Insights is het kennisportaal van de Amsterdam Economic Board. Met Insights delen we kennis en inzichten over de route naar de slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst.

De Amsterdam Economic Board (afgekort: Board) verbindt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de Metropoolregio Amsterdam om samen te werken aan grootstedelijke uitdagingen die bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst. Om dit effectief te kunnen doen is kennis over trends, nieuwe ontwikkelingen en impact van initiatieven die de Board oppakt samen met partners van groot belang. Binnen Board Insights staat daarom kennis over de drie transities centraal die leidend zijn voor de uitdagingen waar we aan werken – circulair, energie en digitaal. Ook ontsluiten we alle content over de toekomstscenario’s voor de regio in 2040. Deze inzichten moeten helpen bij het beter begrijpen van de transities (vertaling naar de regio) en het maken van beter onderbouwde keuzes voor die uitdagingen waar de Board zich op richt.

Wil je met ons in contact komen? Stuur een mail aan Mirko van Vliet, strategisch adviseur, m.vanvliet@amecboard.com.

Lees meer over de Amsterdam Economic Board en de zes uitdagingen.